Automaattiset muistutukset on palvelun ominaisuus jonka avulla voitte varmistua, että asiakas saa tiedon saapuneista laskuista hyvissä ajoin ennen eräpäivää. Näin ollen laskut maksetaan aiempaa todennäköisemmin ennen eräpäivää. muistutuksia on kahta eri tyyppiä; ystävälliset muistutukset ja maksulliset viralliset muistutukset. • Voit ottaa automaattiset maksumuistutukset käyttöön kohdasta Asetukset - Maksumuistutukset
 • Muistutukset ovat täysin kustomoitavissa asiakaskohtaisesti tai tilitasolla
 • Suosittelemme, että itse lasku ja siitä lähetettävä ystävällinen muistutus lähetetään eri tavoilla (esim. lasku verkkolaskuna ja muistutus sähköpostina tai lasku sähköpostilla ja muistutus tekstiviestinä). Tällöin tieto laskusta menee asiakkaalle kahta eri reittiä ja voidaan olla erittäin varmoja, että asiakas on saanut tiedon laskusta ennen eräpäivää.
 • Automaattiset muistutukset maksavat käyttötason mukaan
  • Standard-tasolla 0,22 € / kpl
  • Pro-tasolla 0,2 € / kpl
  • Ultra-tasolla 0,18 € / kpl
  • Muistutusten lähetyskulut määräytyvät lähetystavan mukaan (kts. hinnasto)
  • Automaattisten muistutusten käyttöönotto vaatii kukkaron miinussaldon laskutuksen aktivoinnin, joka onnistuu samalla, kun automaattiset muistutukset ottaa käyttöön

YSTÄVÄLLISET MUISTUKSET


 • Ystävällisillä muistutuksilla pyritään varmistamaan, että asiakas on tietoinen laskusta ja mahdollisesti saada se maksuun jo ennen eräpäivää. Näiden avulla pyritään myös nostamaan asiakastyytyväisyyttä, kun ensimmäinen/ensimmäiset muistutukset eivät ole heti asiakkaalle maksullisia.
 • Asiakkaalle pitää olla määritetty joko sähköpostiosoite tai puhelinnumero, jotta ystävällisiä muistutuksia voidaan lähettää
  • Jos asiakkaalle ei ole määritetty kumpaakaan, niin tällöin muistutusta ei voida lähettää. Tällöin laskun lokitietoihin lisätään tieto epäonnistuneesta lähetyksestä.
 • Lähetystapana joko tekstiviesti tai sähköposti, joista kummallekin voidaan määrittää muistutusviesti sekä sähköpostille otsikko
  • Jos tekstiviestinä lähetettävä muistutus on pidempi kuin 160 merkkiä, se lähetetään kahdessa osassa. Ko. muistutuksen maksimipituus on 320 merkkiä.
 • Ystävällinen muistutus ennen eräpäivää
  • Voidaan määrittää lähetettävän 1-14 päivää ennen eräpäivää
 • Ystävällinen muistutus eräpäivänä
  • Lähetetään aina eräpäivänä
 • Ystävällinen muistutus eräpäivän jälkeen
  • Voidaan määrittää lähetettävän 1-14 päivää eräpäivän jälkeen, kun lasku on tilassa Viivästynyt (eli eräpäivästä ei ole kulunut vielä asetuksissa määritettyä muistutusaikaa, jolloin sen tilaksi olisi muuttunut Myöhässä)
   • Muistutusajan voi määrittää asetuksissa erikseen sekä henkilö- että yritysasiakkaille
 • Ystävälliset muistutukset vaativat Standard-tason tilauksen

MAKSULLISET MUISTUKSET


 • Jos asiakas ei ole maksanut laskua ystävällisistä muistutuksista huolimatta, maksullisilla muistutuksilla pyritään saamaan se maksuun. Automaattisissa muistutuksissa voi olla kerrottuna, että kyseessä on automaattinen muistutus ja että seuraava muistutus tullaan lähettämään automaattisesti, jos laskua ei maksa ja että sen jälkeen lasku tullaan lähettämään automaattisesti perintään. Tällöin asiakas ymmärtää, että lasku kannattaa hoitaa mahdollisimman pian.
  • Huom! Maksulliset muistutukset vaativat pankkiyhteyden käyttöönottoa, jotta voidaan varmistua, että maksullisia muistutuksia ei lähetetä jo maksetuista laskuista. 
 • Ensimmäinen maksumuistutus, kun lasku on tilassa Myöhässä
  • Maksullinen muistutus lähetetään yritysasiakkaille minimissään kolmen päivän päästä eräpäivästä (jotta eräpäivänä maksettu lasku on kerennyt kirjautua pankkiyhteyden kautta maksetuksi) ja henkilöasiakkaille (lain mukaisesti) 14 päivän kuluttua eräpäivästä
  • Jos laskusta lähetetään ystävällinen muistutus eräpäivän jälkeen, maksullisen muistutuksen voi lähettää aikaisintaan neljän päivän kuluttua siitä, jotta asiakkaalle jää vielä aikaa maksaa lasku ennen maksullista muistutusta
 • Toinen maksumuistutus, kun edellisestä on kulunut tietyn aikaa
  • Henkilöasiakkailla minimissään 14 päivää ja yritysasiakkailla 10 päivää lain mukaisesti
 • Maksullisissa muistutuksissa käytetään asetuksissa määritettyjä huomautusmaksuja sekä laskulle määritettyä viivästyskorkoa
 • Ensimmäiselle ja toiselle muistutukselle voi määrittää sekä ensisijaisen että toissijaisen lähetystavan
  • Mahdolliset vaihtoehdot ovat "Asiakkaan oletuslaskutustapa", Sähköposti, Verkkolasku sekä Postitus
  • Maksumuistutus pyritään lähettämään ensisijaisella tavalla, mutta jos tämä ei onnistu, toissijaisella ja jos sekään ei onnistu, millä tahansa mahdollisella tavalla
   • Lähetystavan valinnassa tutkitaan voiko laskua lähettää halutulla tavalla ja jos vaikka muistutus haluttaisiin lähettää verkkolaskuna, ei sitä voida lähettää, jos asiakkaalta puuttuu verkkolaskuosoite tai osoite.
  • Suosittelemme, että ensimmäiselle ja toiselle muistutukselle määritetään eri lähetystavat, jotta voidaan varmistua että asiakas saa muistutuksen (esim. asiakkaan sähköpostien saaminen voi olla rajoittunutta tai hänen sähköpostinsa voi olla täynnä). Tällöin toinen maksumuistutus kannattaa monesti lähettää kirjeenä - erityisesti henkilöasiakkaille.
 • Maksullisille muistutuksille voidaan kummallekin määrittää minimisumma, jolloin muistutus lähetetään ainoastaan, jos maksamatta on tätä suurempi summa
 • Siirto perintään
  • Voidaan määrittää kuinka monen päivän päästä viimeisestä maksumuistutuksesta lasku siirretään automaattisesti perintään
  • Voidaan määrittää mikä laskun avoimen summan tulee olla vähintään, jotta se lähetetään perintään. Jos laskun pääoma on jo maksettu, ei sitä voida enää lähettää perintään.
  • Perinnän hoitaa Certum käyttöehtojensa mukaisesti, jolloin normaalissa tilanteessa, tästä ei aiheudu teille kuluja
   • Käyttöehdot tulee hyväksyä kertaalleen, jonka jälkeen automaattitoimintoa voi käyttää