Asiakasryhmät löytyvät "Asiakkaat" -sivulta "Asiakasryhmät" -välilehdeltä. Kaikki asiakkaat kuuluvat oletuksena ryhmään nimeltä "Oletusryhmä". Ko. ryhmän voi nimetä myöhemmin haluamakseen. Asiakas voi kuulua ainoastaan yhteen ryhmään ja ryhmän vaihtaminen tapahtuu muokkaamalla asiakkaan tietoja. Asiakasryhmä-sivulta näet kaikki ko. ryhmään kuuluvat asiakkaat.


Asiakasryhmälle voi määrittää maksuehdon, viivästyskoron, alennusprosentin sekä oletuslaskutyypin. Asiakasryhmälle asetetut maksuehto, viivästyskorko sekä oletuslaskutyyppi ajavat yli asetuksissa määritetyt ko. asiakasryhmään kuuluvilla asiakkailla. Vastavuoroisesti myös asiakkaalle voi määrittää maksuehdon, viivästyskoron, alennusprosentin sekä oletuslaskutyypin, jotka ajavat yli asiakasryhmälle asetetut arvot.


Asiakasryhmälle on mahdollista luoda ryhmälasku, josta löydät lisätietoja täältä.


Myynnin asiakasryhmittäin näet kohdasta "Raportit" - "Asiakkaat" - "Myynti asiakasryhmittäin". Ko. raportilta näet kuinka monta laskua ja millä summalla eri asiakasryhmät ovat luoneet valitulla aikavälillä. Näet myös milloin mihinkin asiakasryhmään kuuluvalle asiakkaalle on viimeksi luotu lasku valitulla aikavälillä.