Voit luoda useita saman sisältöisiä laskuja kerralla, luomalla ensin asiakasryhmän, jolle haluat laskut luoda. Tämän jälkeen luot ryhmälaskun ko. asiakasryhmälle samaan tapaan kuin yksittäinen lasku luodaan. Lopuksi ryhmälasku-sivulla, klikkaa "Luo laskut" -nappia, joka luo jokaiselle ko. asiakasryhmässä olevalle oman laskun. Lasku on muuten saman sisältöinen, paitsi vastaanottajan, laskunumeron sekä viitenumeron osalta.


Kun olet kertaalleen luonut laskut ryhmälaskusta, et voi luoda tai muokata niitä enää uudelleen ryhmälaskun kautta. Myöskään ryhmälaskun tietoja ei voi enää tämän jälkeen muokata, sillä ne eivät kuitenkaan enää päivittyisi siitä luoduille laskuille. Ainoa tapa muokata ryhmälaskua, laskujen luonnin jälkeen, on poistaa kaikki siihen liittyvät laskut, jonka jälkeen ryhmälaskua on taas mahdollista muokata ja siitä voi luoda uudet laskut.


Voit halutessasi lähettää kaikki ryhmälaskuun liittyvät laskut samalla kertaa sähköpostilla. Sähköpostin lähetyksessä et voi valita vastaanottajia, vaan lasku lähetetään aina asiakkaalle määritettyyn sähköpostiosoitteeseen. Ne asiakkaat, joille ei ole määritetty sähköpostiosoitetta, ohitetaan ja heille lasku pitää toimittaa erikseen. Jos ryhmälasku sisältää useita kymmeniä tai satoja laskuja, voi näiden yksittäisten sähköpostien lähetys kestää melko kauan. Tämän takia ryhmälaskun lähetystoiminto ei jää odottamaan sähköpostien lähetystä, vaan se lähettää käyttäjälle automaattiviestin sähköpostilla, kun kaikki laskut on lähetetty. Huomaa, että ryhmälasku lähetetään vain niille vastaanottajille, joille ko. laskua ei ole vielä aiemmin lähetetty. Tällöin ryhmälaskun lähetys toiseen kertaan voi tulla kyseeseen ainoastaan tilanteessa, jossa jostain syystä ensimmäisellä kerralla kaikkien laskujen lähetys ei olisi onnistunut, esim. jos kaikille asiakkaille ei olisi ollut määritetty sähköpostiosoitetta.


Ryhmälaskun "Laskut" -taulukossa näet lähetetyt laskut tilassa "Laskutettu". Huomaa, että jos tulostat ryhmälaskun laskut, ne merkitään automaattisesti laskutetuiksi, koska tällöin oletetaan että toimitat laskut itse asiakkaille. Ko. taulukon avulla pystyt helposti seuraamaan ko. ryhmälaskuun liittyvien laskujen tilaa, ja näet esim. milloin laskut on merkitty maksetuiksi.


Ryhmälaskut on Pro-tason ominaisuus, jonka löydät kohdasta "Tulot" - "Ryhmälaskut".