Miten palkanlaskenta toimii?
KäyttöönonottoPalkanlaskenta Laskupisteessä toimii yhteistyössä palkkaus.fi-palkkaohjelman kanssa. Heidän palvelu on integroitu osaksi laskupisteen käyttöliittymää ja asiakkaiden on helppo hoitaa palkat suoraan Laskupisteen kautta. palkanlaskennan tuottaa Suomen Palkanlaskenta Oy.


Palkanmaksun saa otettua käyttöön palvelun kohdasta "Taloushallinto" - "Palkanlaskenta" "Aktivoi palkanlaskenta"


Ensimmäiseksi sinun tulee tehdä valtuutus yrityksesi puolesta, jotta Palkkaus.fi voi hoitaa palkanmaksuun liittyvät asiat. Sinulta pyydetään omat tietosi sekä yrityksesi yhteystiedot.


Palkkaus.fi:n on lain mukaan kysyttävä isoista omistajista ja omistajien sekä hallituksen jäsenten PEP-statuksesta. Jos sinulla on tiedossasi, että yhtiöllä on isoja omistajia tai vastuuhenkilöissä on PEP-henkilöitä, merkitse tieto palvelun asetuksiin.


Seuraavaksi aseta yrityksesi TyEL ja tapaturmavakuutuksen tiedot. Näiden tietojen jälkeen voitte lisätä ensimmäisen työntekijän ja aloittaa palkanlaskenta.


Työntekijöiden lisääminen


Työtekijät saatte lisättyä palkanlaskennan etusivulta tai vaihtoehtoisesti voitte mennä työntekijät välilehdelle. Molemmilta sivuilta löytyy painike "Lisää uusi työntekijä"

Ensimmäisenä teidän tulee lisätä työntekijän perustiedot ja tilinumero,Perustietojen jälkeen voitte siirtyä seuraavalle välilehdelle josta valitaan millaisesta työntekijästä on kyse ja valitaan työsuhteen aloituspäivä.Seuraavassa vaiheessa työntekijälle tallentaan palkanmaksun oletustiedot esimerkiksi kuukausipalkan suuruus ja puhelinetu.Viimeisenä vaiheena on verokortin tietojen lisääminen. Suosittelemme käyttämään automaattista verokorttia, jolloin palvelu hakee verotiedot reaaliaikaisesti OmaVero-palvelusta.

PalkanlaskentaPalkkiot voi maksaa kahdella tavalla: yksitellen tai kaikille yhdellä kerralla palkkalistalla. Tässä ohjeessa käydään läpi yksittäisen työntekijän palkanmaksu ja palkkalistan tekemisestä tulee erillinen ohje myöhemmin.Palkan maksu tapahtuu kohdasta "Palkanlaskenta" - "yleiskuva" - "Uusi laskelma halutulle työntekijälle" Palvelu hakee automaattisesti kaikki työntekijälle esitäytetyt tiedot laskuriin.
Ensimmäiseksi teidän tulee valita työntekijän työpäivät kohdasta 2: Palkka- ja työpäivät jne. Työpäivien lisäksi tulee valita lomalaskelmat mukaan jos ne on valittu kyseiselle työntekijälle. Tässä vaiheessa tulee myös täyttää tiedot mahdollisista poissaoloista. Kun kaikki tarvittavat tiedot on täytetty, voitte päivittää laskelman tiedot.


Seuraavaksi välilehdellä 3. Palkka tulee vielä tarkistaa onko työntekijällä muita korvauksia kyseisen työkuukauden aikana. Tässä meidän esimerkissä työntekijä on tehnyt 10 tuntia ylitöitä kuukausipalkan lisäksi.Välilehdellä 4 tarkistetaan vielä mahdolliset vähennykset ja mahdolliset etuudet. Tässä esimerkissä työntekijä on saanut 500 euroa palkkaennakkoa, kilometrikorvauksia ja lisäksi hänelle on myönnetty puhelinetu.


Viimeiseksi voitte vielä tarkistaa kaikki kaikki laskelmat ja jos numerot näyttävät oikealta, voitte siirtyä maksamaan palkan. Kun palkka on hyväksytty, se siirtyy palkkareskontraan odottamaan hyväksyntää

Odottavat palkat löytyvät palvelun kohdasta "Palkkareskontra" ja voitte maksaa palkan Laskupisteen pankkiyhteyden avulla tai kopioida palkan tiedot ja maksaa ne yrityksesi pankkitilin kautta. Lisää tietoa pankkiyhteydestä ja palkkojen maksusta suoraan käyttöliittymästä löydätte alla olevasta tukiartikkelista.