Joskus asiakas jättää laskun maksamatta eikä maksua saada perintätoimista huolimatta. Tällöin laskun voi kirjata luottotappioksi, jolloin se poistuu myyntireskontrasta (mutta on löydettävissä Laskut-välilehdeltä).


Monesti voi olla myös tilanteita, jolloin asiakas jättää osan laskusta maksamatta, esim. laskutuslisän, eikä tätä haluta enää periä asiakkaalta. Tällöin laskun pääoman maksamaton osa on mahdollista merkitä luottotappioksi.


Luottotappio-merkinnän voi lisätä laskusivulla valitsemalla Lisätoiminnot - Lisää maksumerkintä - valitsemalla tyypiksi Luottotappio ja tallentamalla maksumerkinnän. Luottotappiomerkinnän suuruus on aina laskun maksamattoman pääoman suuruinen.


Jos muistutuskuluja sisältävän laskun merkitsee luottotappioksi, muistutuskuluja ei sisällytetä luottotappioon, sillä ne eivät ole laskun pääomaa. Tällöin myös Muistutuskulut-osio poistetaan laskusivulta, mutta Maksumerkinnät-välilehdeltä on kuitenkin nähtävissä, kuinka paljon muistutuskuluja on jäänyt maksamatta.


Luottotappioita varten on luotu oma raportti, joka löytyy palvelusta kohdasta Raportit - Tulot - Luottotappiot. Sen avulla voi hakea luottotappioita tietyltä ajalta. Kaikki luottotappiot voi hakea Laskut-välilehdeltä valitsemalla valintalistasta tyypiksi Luottotappiot.


Luottotappiolaskuihin liittyviä sääntöjä

  • Luottotappiomerkinnän voi lisätä ainoastaan laskulle, josta ei ole maksettu laskun pääomaa kokonaisuudessaan. Sitä ei voi lisätä laskulle, jonka pääoma on maksettu, mutta jonka muistutuskuluja ei ole maksettu. Tällainen lasku on mahdollista merkitä maksetuksi ilman luottotappiomerkintää.
  • Jos laskulla on ollut muistutuskuluja, piilotetaan ne, kun lasku merkitään luottotappioksi. Eli luottotappioksi kirjataan ainoastaan laskun alkuperäinen maksamaton summa - ei muistutuskuluja.
  • Jos laskulle on lisätty luottotappiomerkintä, ei sille voi lisätä uutta maksumerkintää tai muokata olemassa olevan maksumerkinnän määrää, ennen kuin siltä on poistanut luottotappiomerkinnän. Luottotappiomerkinnän voi luoda uudelleen maksumerkinnän luonnin tai muokkauksen jälkeen, jolloin luottotappio kattaa maksamattoman pääoman.
  • Jos laskulle on lisätty sekä maksumerkintä sekä luottotappiomerkintä, niin tällöin maksumerkinnän poistaminen, poistaa automaattisesti myös luottotappiomerkinnän. Luottotappiomerkinnän voi luoda uudelleen maksumerkinnän luonnin tai muokkauksen jälkeen, jolloin luottotappio kattaa maksamattoman pääoman.