Joskus asiakas jättää laskun maksamatta eikä maksua saada perintätoimista huolimatta. Tällöin laskun voi kirjata luottotappioksi luomalla siitä hyvityslaskun. Hyvityslaskun saat luotua laskusivulla valitsemalla "Lisätoiminnot" - "Luo hyvityslasku". 


Aseta hyvityslaskuun se päivämäärä, mille kuukaudelle haluat hyvityksen myynnin arvonlisäverosta. Hyvityslaskun kuvauskenttään kannattaa lisätä selite, että kyseessä on luottotappio. Myöhemmin, kun Laskupisteeseen lisätään kirjanpidon tilit, voidaan hyvityslaskun tiliksi asettaa "Myynnin luottotappiot".


Lisätietoa hyvityslaskuista