Kuitin voi lähettää samaan tapaan sähköpostilla kuin laskunkin. Jos kuitti on luotu tietylle asiakkaalle, niin tällöin, jos asiakkaalle on määritetty sähköpostiosoite, täytetään vastaanottajan sähköpostiosoite automaattisesti. Jos asiakkaalle ei ole määritetty sähköpostiosoitetta tai kuitti lähetetään ns. käteisasiakkaalle, tulee sähköpostiosoite syöttää käsin.


Kuittia, jota ei ole luotu olemassa olevalle asiakkaalle, vaan se on luotu ns. käteisasiakkaalle, ei ole mahdollista lähettää postitse. Jos kuitenkin tiedät käteisasiakkaasi osoitteen, luo hänestä ensin asiakas Laskupisteeseen, jonka jälkeen hänelle tehtyjä kuitteja on mahdollista lähettää myös postitse.