Maksunvalvonta ja laskurahoitus on toteutettu yhteistyössä Certumin kanssa. Maksunvalvonta maksaa 0,7€ per lasku (Ultra-tasolla 0,65€ / lasku) ja se on mahdollista ottaa käyttöön ottamalla yhteyttä Certumiin 010 5678 810 / myynti@certum.fi.


Ratkaisu

Ottamalla Certumin maksuvalvonnan käyttöönne, saatte nopeutettua rahankiertoa yrityksessänne Certumin ammattilaisten avulla. Kun teillä on maksunvalvonta käytössä, voitte lähettää laskut normaaliin tapaan asiakkaillenne, mutta niistä menee kopio myös Certumille maksunvalvontaa varten. Kun asiakas maksaa laskunsa Certumin asiakasvaratilille, Certum tulouttaa maksut tilillenne, jonka jälkeen maksunvalvonta on ko. laskun osalta saatu päätökseen.


Palvelun pihvinä ovat tilanteet, joissa asiakas ei maksakaan laskuaan sovittuun päivään mennessä. Aiemmin näistä on joutunut lähettelemään useampiakin muistutuksia ja lopuksi lähettämään laskun perintään, jolloin saatavien peräämiseen on kulunut paljon kallista työaikaa. Palvelun avulla Certumin ammattilaiset hoitavat tämän työn samalla kiinteällä laskukohtaisella maksulla ja ammattitaidolla, jonka avulla he ovat saaneet hyviä tuloksia rahankierron nopeuttamisessa asiakasyrityksissään.


Maksuvalvonnan kautta ulkona olevat laskut toimivat laskurahoituksen limiittinä. Nyrkkisääntönä on, että voitte rahoittaa puolet avoimista saatavistanne. Jos rahoitatte aamupäivällä, voitte saada rahat jo saman päivän aikana tilillenne. Certum rahoittaa aina koko laskun, jolloin reskontrasi pysyy kunnossa ja kirjanpitäjäsi tyytyväisenä. Nämä ominaisuudet tekevät Certumin ratkaisusta erityisen ja tämän takia olemmekin tuoneet ne osaksi Laskupistettä. Rahoituksessa maksat vain käytöstä!


Erot Laskupisteen normaaliin toimintaan

Jos otatte maksuvalvonnan käyttöönne, Laskupiste toimii hieman eri tavalla entiseen verrattuna. Kaikki lähettämänne laskut lähetetään tällöin myös Certumin maksunvalvontaan ja niiden tilinumeroksi muutetaan Certumin asiakasvaratili. Samalla laskun tilisiirtolomakkeelle lisätään "/ Certum -Laskutus" yrityksenne nimen perään sekä laskulle lisätään siirtolauseke maksuvalvonnan käytöstä. Siirtolauseke lisätään samaan kohtaan kuin aiemmin laskun alempi kuvauskenttä, joka maksuvalvonnan tapauksessa lisätään laskun ylemmän viestikentän perään.


Jotta varmistutaan, että asiakas maksaa laskun Certumin asiakasvaratilille, yrityksenne tilin sijaan, lisätään kahdelle seuraavalle, kullekin asiakkaalle lähetettävälle, laskulle liite, jossa kerrotaan palvelun käyttöönotosta sekä muuttuneesta tilinumerosta.


Maksunvalvontaan lähetettyjen laskujen laskutietojen yläpuolella näytetään palkki, joka näyttää missä tilassa lasku on uusien palveluiden suhteen. Kun lasku on lähetetty, sen tilaksi muuttuu "Maksuvalvonnassa" ja palkki on oranssi. Kun Certum tilittää laskun tilillenne ja merkitsette laskun maksetuksi, sen tilaksi muuttuu "Maksuvalvottu" ja palkin väri muuttuu vihreäksi. Kun lasku on tilassa "Maksuvalvonnassa", se on mahdollista rahoittaa vieressä olevasta "Rahoita" -painikkeesta. Tällöin Certumille lähtee tieto rahoitettavasta laskusta ja he ovat teihin yhteydessä asian tiimoilta. Samalla tilaksi muuttuu "Rahoituksessa". Kun Certum rahoittaa laskun, maksaa laskun tilillenne ja kun merkitsette sen maksetuksi, tilaksi muuttuu "Rahoitettu" ja palkin väri muuttuu vihreäksi.


Maksuvalvottuja ja rahoitettuja laskuja ei ole mahdollista muokata eikä poistaa. Jos laskussa on jotain korjattavaa, niin tällöin siitä tulee luoda hyvityslasku (laskusivulla "Lisätoiminnot" - "Luo hyvityslasku"), jolla tilanne saadaan korjattua kirjanpidollisesti oikein. Maksuvalvotusta laskusta ei ole mahdollista lähettää muistutusta eikä sitä voi lähettää perintään, vaan Certum hoitaa nämä toiminnot puolestanne. Laskun vastaanottajan osoite on pakollinen tieto maksuvalvonnassa, jotta mahdolliset muistutukset ja perintätoimet on mahdollista suorittaa. Tämän takia laskua, jonka vastaanottajalle ei ole määritetty osoitetta, ei ole mahdollista lähettää, ennen kuin osoite lisätään asiakkaan tietoihin.


Maksuvalvotun laskun viitenumeroa ei ole mahdollista muuttaa eikä laskunumeroa, jos se on lukittu samassa yhteydessä, kun maksunvalvonta on otettu käyttöön. Laskunumero lukitaan, jos se on alle 10000 palvelun käyttöönoton yhteydessä. Laskunumeron lukitsemisen hyvänä puolena on, että tällöin laskunumero tulee myös osaksi viitenumeroa ja tällöin maksuvalvonnan suorittaminen on helpompaa ja mahdollisilta ongelmatilanteilta vältytään.


Ohimaksut

Ohimaksusta puhutaan, jos asiakkaanne maksaa laskun suoraan yrityksenne tilille eikä Certumin asiakasvaratilille. Tällöin ohimaksusta pitää saada tieto toimitettua myös Certumille, jotta laskun tila saadaan oikeaksi myös heidän järjestelmissään. Jos käytät Myyntireskontran alla olevaa "Viiteaineiston tuonti" -toiminnallisuutta, tieto ohimaksuista lähetetään automaattisesti Certumille. Jos merkitset laskun itse maksetuksi, niin tällöin jos maksajana on ollut muu kuin Certum, tulee tällöin toimittaa seuraavat tiedot Certumin maksunvalvontaan (maksunvalvonta@certum.fi / 010 5678 801) - oman yrityksen nimi ja Y-tunnus, laskun numero, maksaja, maksupäivä sekä maksettu summa.