Jos tarjous on tilassa Hyväksytty

Voit luoda hyväksytystä tarjouksesta laskun avaamalla tarjouksen ja valitsemalla oikeasta yläosasta "Luo" - "Lasku". Tästä aukeaa ikkuna, jossa voit valita haluatko luoda yksittäisen vaiko jaetun laskun.


Jos tarjous on tilassa Tarjottu tai Umpeutunut

Voit luoda tarjotusta tai umpeutuneesta tarjouksesta laskun avaamalla tarjouksen ja valitsemalla oikeasta yläosasta "Lisätoiminnot" - "Luo" - "Lasku". Tästä aukeaa ikkuna, jossa voit valita haluatko luoda yksittäisen vaiko jaetun laskun.


Yksittäinen lasku

Jos valitset yksittäisen laskun, avautuu laskun luonti -ikkuna, esitäytettynä tarjoukselta haetuilla tiedoilla. Voit tehdä laskulle tarvittavat muutokset, jonka jälkeen se tallentuu samaan tapaan kuin normaali laskukin. Ainoana erona, laskun lokitietoihin tulee tieto, minkä tarjouksen perusteella se on luotu.


Samalla tarjous asetetaan tilaan "Laskutettu", eikä tarjouksesta voi luoda enää uutta laskua. Tarjouksesta luodun laskun voi avata kohdasta "Lisätoiminnot" - "Avaa lasku".


Jaettu lasku

Jos valitset jaetun laskun, avautuu ikkuna, jossa voit valita kuinka moneen osaan tarjous jaetaan, sekä mitkä niiden koot ovat. Tarjouksen voi jakaa joko prosenttikohtaisiin tai euromääräisiin osiin. Kummallakin tavalla osien yhteenlasketun osuuden tulee kattaa tarjous kokonaisuudessaan - eli prosenttikohtaisena 100% tai euromääräisenä tarjouksen summa. Huomaa, että automaattisesti laskettu viimeinen osuus saattaa erota muista, sillä sen avulla osuus tasataan joko 100%:in tai tarjouksen loppusummaan riippuen valinnasta.

Ennen laskujen luontia voit vielä määrittää mihin tilaan laskut luodaan. Ne voidaan luoda joko luonnoksina (oletus) tai avoimina. Jos laskut luodaan luonnoksina, niille ei vielä kiinnitetä lasku- eikä viitenumeroa, eivätkä ne näy myynnin raporteissa. Ne näkyvät kuitenkin luonnoksina myyntireskontrassa. Jos laskut luodaan avoimina, niille kiinnitetään saman tien lasku- ja viitenumerot sekä ne tulevat näkymään myynnin raportteihin ko. päivälle. Eli laskujen päivämääräksi asetetaan ko. päivä, mutta eräpäivä muodostetaan siten, että ensimmäisellä se lasketaan normaalisti ja muille aina kuukausi edellisestä.


Lopuksi saat luotua laskut painamalla "Luo laskut" -painiketta.


Luonnin jälkeen aukeaa Myyntireskontra, jossa juuri luodut laskut eivät välttämättä ole suoraan näkyvissä. Luonnoksena luodut laskut näet helpoiten klikkaamalla Nro-sarakeotsikkoa, jolloin luonnokset näytetään ensimmäisinä. Avoimina luodut laskut näet helpoiten klikkaamalla Nro-sarakeotsikkoa kaksi kertaa, jolloin viimeksi luodut, laskunumeron omaavat laskut, näytetään ensimmäisinä.Kaikkien luotujen laskujen lokitietoihin tulee tieto, että ne on luotu tarjouksesta sekä tieto kuinka mones jaettu lasku on. Myös laskun alempaan viestikenttään lisätään tieto osalaskusta, mistä tarjouksesta ko. osalasku on luotu sekä osalaskujen kokonaissumma. Jos tarvetta, niin kaikkia laskujen tietoja, myös laskujen päiväyksiä sekä eräpäiviä voi vielä muokata ennen laskujen lähetystä. Voitte lähettää kaikki laskut yksitellen klikkaamalla kyseisen laskun auki ja painamalla "lähetä"

Jos haluatte laittaa kaikki laskut eteenpäin kerralla, niin voitte käyttää joukkotoimintoja. Joukkotoiminnot löytyvät painamalla nappia "Taulukko" - "Valitse useita"Joukkotoimintojen kautta voitte tulostaa asiakkaalle laskut ja toimittaa ne haluamallasi tavalla tai painamalla "lähetä" Laskupiste laittaa asiakkaalle laskut heidän oletuslaskutavan mukaan.

Myös tarjous asetetaan tilaan "Laskutettu", eikä tarjouksesta voi luoda enää uusia laskuja. Tarjouksesta luodut laskut voi avata kohdasta "Lisätoiminnot" - "Avaa lasku", josta aukeavasta alavalikosta voi avata minkä tahansa siitä luodun laskun.